Trafiksäkerhetspolicy

Denna Trafiksäkerhetspolicy utgör grunden i vårt arbete mot att vara ett av Sveriges mest säkra transport- och logistikföretag. Vi strävar mot att av Kunder, Medarbetare och Medtrafikanter uppfattas som föredöme i trafiken genom att:

  1. Vi skall alltid offerera/avtala uppdrag och planera transporterna så att vi inte vid något tillfälle bryter mot gällande lagar och förordningar samt mot vår Trafiksäkerhetspolicy.
  2. Våra fordon skall alltid framföras i trafiksäkert skick genom regelbunden service och underhåll samt fordonstillsyn inför körning och rutiner för att alltid lasta rätt och säkra lasten enligt gällande förordningar.
  3. Vi involverar och fortlöpande utbildar alla Medarbetare i Trafiksäkerhetsfrågor.
  4. Våra Medarbetare har den kompetens, behörighet och den hälsa som krävs för att på ett trafiksäkert sätt köra våra transportfordon.
  5. Våra Medarbetare skall hålla givna hastighetsgränser och respektera gällande trafik- och kör- och vilotidsregler samt genom sitt körsätt och sitt övriga beteende alltid uppträda som förebilder i trafiken.
  6. Varje Medarbetare skall visa personligt ansvar för sin egen och medtrafikanternas säkerhet genom att följa våra trafiksäkerhetsregler och påpeka förbättringar och brister för snabb korrigering.
  7. Vi alltid skall förbättra Trafiksäkerheten genom Medarbetarnas Förbättringsförslag, systematiskt Trafiksäkerhetsarbete samt genom årlig intern kontroll och revisioner.

__________________________

Cliff Bergman

Trafiksäkerhetsansvarig och VD