Transport

Brothers Cargo AB hjälper dig med din transport.

Fjärrtransport

Brothers Cargo AB erbjuder transportlösningar från Helsingborg till hela Sverige med dagliga avgångar mellan Helsingborg och Södertälje. För förfrågningar om utlandstrafik, mejla på info@brotherscargo.se

Kyltransport

Brothers Cargo AB erbjuder transporter av kylgods och kylvaror utan avbrott i kylkedjan från Helsingborg till hela Sverige. Transporten temperaturövervakas.

Dragbilar

Brothers Cargo AB erbjuder dragbilar för löstrailer inom både Sverige och Norden. Dragbilar utgår dagligen från Stockholm, Göteborg samt Skåne. Oavsett förfrågan, kontakta vår trafikledning på info@brotherscargo.se

Expresstransport

Brothers Cargo AB erbjuder expresstransport med upphämtning i Helsingborg-Södertälje-Stockholm och leverans Stockholm-Södertälje-Helsingborg. För prisförfrågningar mejla på info@brotherscargo.se

Farligt gods

Brothers Cargo AB erbjuder transport av farligt gods med upphämtning i Helsingborg-Södertälje-Stockholm och leverans Stockholm-Södertälje-Helsingborg. En rad ämnen kan medföra en säkerhetsrisk för liv, hälsa, miljö eller material, vilket gör det riskfyllt att hantera och transportera. Ansvaret ligger hos avsändaren att informationen i transportdokumentet är korrekt. Endast styckegods, ej bulk. För prisförslag mejla på info@brotherscargo.se

Övervakad transport

Brothers Cargo AB erbjuder det kunden kräver, övervakad transport med gps, larm eller följebil. För prisförfrågan mejla på info@brotherscargo.se

Container

Vi erbjuder våra kunder transport av sjöcontainers över hela Sverige och även utomlands. Vi har den utrustning och kompetens som krävs för att utföra just er transport. Vi har möjlighet att köra alla vanliga typer av sjöcontainers, 20', 40' och 45'. Även stuffning/strippning, lagring och utkörning till slutkund. Skicka din förfrågan idag till thom.bergman@brotherscargo.se