Integritetspolicy

Denna Integritetspolicy har vi tagit fram för att vi värnar om din integritet, enligt GDPR (General data protection relegation)

Brothers Cargo AB behandlar personuppgifter enligt gällande dataskyddsförordning (GDPR).

Denna integritetspolicy beskriver hur Brothers Cargo AB behandlar dina personuppgifter.

Vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och du har alltid rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har registrerade på dig.
Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna policy och besöka datainspektionen www.datainspektionen.se för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig

Brothers Cargo AB, org.nr: 556950-0563, är personuppgiftsansvarig för de uppgifter bolaget samlar in och behandlar, och ansvarar för att sådan behandling sker med respekt och i enlighet med gällande lagstiftning.

När samlar vi in personuppgifter om dig och varför behandlas dina personuppgifter?
Brothers Cargo AB samlar in personuppgifter som du själv lämnar till oss eller som lämnas till oss från andra personer.
Brothers Cargo AB kan behandla dina personuppgifter för att administrera och hantera t. ex:

• Ansökningar om uppdrag
• Förfrågningar om våra tjänster
• Nyhetsbrev till Kunder med avtal
• Ansökningshandlingar till utlysta tjänster

Vilka uppgifter behandlas?
Personuppgifter kan vara:
• namn
• telefonnummer
• e-postadress och/eller annan information som i övrigt är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra uppgifter.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter används av Brothers Cargo AB och ibland av Brothers Cargo AB:s olika tjänsteleverantörer.
Exempel på tjänsteleverantör är:
IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra
IT-lösningar). Vi lämnar inte ut personuppgifter om vi inte är skyldiga att göra det på grund av lagstiftning eller myndighetsbeslut.

Överföring till tredje land
Brothers Cargo AB överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES om inte detta särskilt anges i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss.